• ภาพบรรยากาศคลิกดี ทำดี ครั้งที่ 2/2558 : กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในเครือโมโน กรุ๊ป “สร้างห้องสมุดมีชีวิตฯ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  • ภาพกิจกรรม ปลูกฝันยัดห่วง เยาวชนไทย
  • ภาพบรรยากาศMThai คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 6/2558 : “เพาะกล้า ปลูกป่า ตามรอยสืบ”
TOP