ทำดีกับมูลนิธิ

หนึ่งช่องทางที่สามารถเลือกที่จะคลิกดีร่วมกันให้สิ่งดีๆ

ร่วมกันแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของมูลนิธิต่างๆได้ทันทีค่ะ...

มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย


วัตถุประสงค์ :

 

1. ให้อุปการะ เลี้ยงดู เด็กกำพร้าที่ไร้ญาติ ขาดผู้อุปการะ โดยไม่คิดมูลค่า ไม่จำกัดเชื้อชาติ
2. ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่เด็กกำพร้าให้เป็นพลเมืองดีและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป
3. ป้องกันและลดปัญหาอาชญกรรมของสังคม และยกระดับการดำรงชีวิตของคน
4. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก โดยจัดตั้งโรงเรียนเมตตาวิทยา ภายในสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ
5. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อนสาธารณะประโยชน์


ประเภทของบริจาค : - อาหาร เช่น ข้าวสาร นํ้ามันพืช นม เครื่องปรุงอาหาร อาหารแห้งต่างๆ - เครื่องใช้ เช่น แป้ง สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เสื้อผ้าทุกชนิด นํ้ายาทำความสะอาด นํ้ายาล้างจาน รองเท้า ผ้าอนามัย ฯลฯ

ที่อยู่ : มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า แห่งประเทศไทย เลขที่ 437 ม.4 ซ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

เลขที่บัญชี : 1. เช็คสั่งจ่ายในนามสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ 2. ธนาณัติสั่งจ่ายในนามสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ 3. โอนเงินเข้าบัญชี กระแสรายวันสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ ธนาคารกรุงเทพ สาขาราษฎร์บูรณะ เลขที่บัญชี 186-301-0938 (การโอนเงินกรุณาแจ้งให้สมาคมทราบทุกครั้ง เพื่อจัดส่งใบรับเงินไปยังท่านได้รวดเร็วและถูกต้อง)

เบอร์โทรติดต่อ : โทร. 0-2427-8489, 0-2427-8498 fax: 0-2427-7545