ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้าพเจ้าขอทำความดี
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  21386  ข้อความ
ข้อความที่ 21386
ถวายพระพร :  long like our thai king
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  samai.t@gmx.de
ข้อความที่ 21385
ถวายพระพร :  จะนำเอาความรู้ ความสามารถกลับไป ช่วยเหลือ คนที่ เดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พ่อหลวงของพวกเรา ประชาชนคนไทย
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นู๋เก็ทค่ะ
ข้อความที่ 21384
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ อยุ่คู่คนไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ฐาปนนท์ วินิโย
ข้อความที่ 21383
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้าดีใจและภูมิใจมาก ที่ได้เกิดเป็นคนไทย ข้าพเจ้าจะทำความดี จะตั้งใจเรียน มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ จะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นคนดีของสังคม และไม่ทำให้ประเทศชาติต้องเดือดร้อน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส หรรษมน ศิลปี
ข้อความที่ 21382
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้าดีใจและภูมิใจมาก ที่ได้เกิดเป็นคนไทย ข้าพเจ้าจะทำความดี จะตั้งใจเรียน มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ จะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นคนดีของสังคม และไม่ทำให้ประเทศชาติต้องเดือดร้อน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส หรรษมน ศิลปี
ข้อความที่ 21381
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเกรียงศักดิ์ บุญโสม
ข้อความที่ 21380
ถวายพระพร :  ให้กับพ่อหลวงขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  BIGBIRDBIG
ข้อความที่ 21379
ถวายพระพร :  ให้กับพ่อหลวงขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  BIGBIRDBIG
ข้อความที่ 21378
ถวายพระพร :  ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย คนในครอบครัวเสมอ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เกวริน บุญประสิทธิ์
ข้อความที่ 21377
ถวายพระพร :  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยไปตลอดกาล และมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ผมจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนคนไทยทุกคน ให้ใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างพอเพียงคับ ผมรักพ่อหลวงคับ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ธีรนัย สงวนบุญ และครอบครัว สงวนบุญ
ข้อความที่ 21376
ถวายพระพร :  long live the king
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  sakda thavornsing
ข้อความที่ 21375
ถวายพระพร :  ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นหัวหน้าห้องที่ดี คอมช่วยเหลือเพื่อนๆในห้องเรียนมากเท่าที่จะสามารถจะทำได้
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวจรรยามาศ สรวิสูตร
ข้อความที่ 21374
ถวายพระพร :  ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต เป็นคนดีของสังคม ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุชาดา เปรื่องค้า
ข้อความที่ 21373
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ACHARA
ข้อความที่ 21372
ถวายพระพร :  เป็นคนดีของสังคม
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส นิตยา บุตรทอง
ข้อความที่ 21371
ถวายพระพร :  ช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คนด้อยโอกาส มอบเวลาและแบ่งปันทรัพย์สินส่วนตัวให้เขาไปใช้บ้าง
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  Thank@Q
ข้อความที่ 21370
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พงศ์สุภา เหล่าไพโรจน์จารี
ข้อความที่ 21369
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้าจะเป็นคนดี และข้าพเจ้าจะเชื่อฟังตามคำสอนของพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.อภิญญา เอี่ยมวุฒิ และ ด.ญ.สุกัญญา กฤษฎาพงศ์สกุล
ข้อความที่ 21368
ถวายพระพร :  เป็นคนดีของสังคม ตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วัชรพงษ์ ธีระนิธิ
ข้อความที่ 21367
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สุขพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายชัยวัฒน์ อินทร์เรือง