ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 90
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย คุณธรรม ยนต์อินทร์
ข้อความที่ 89
ถวายพระพร :  ขอ พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น. ประสงค์ ควบขุนทด
ข้อความที่ 88
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัตจภณ โลหะแสงทอง และครอบครัว
ข้อความที่ 87
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสรชา พานิชพันธุ์
ข้อความที่ 86
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนไทยยิ่งยืนนานเทอดขอ้ดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายขจร นาคสวัสดิ์ และครอบครัว
ข้อความที่ 85
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนไทยยิ่งยืนนานเทอดขอ้ดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายขจร นาคสวัสดิ์ และครอบครัว
ข้อความที่ 84
ถวายพระพร :  ขอให้พระทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ฐิตาวดี โตประเสริฐ
ข้อความที่ 83
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์
ข้อความที่ 82
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อาทิตย์ ตั้งใจทำ
ข้อความที่ 81
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นิรุช โตประเสริฐ
ข้อความที่ 80
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย มิ้น ชัยวงค์ และครอบครับรถ
ข้อความที่ 79
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงเกษมสำราญ ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ครอบครัว โรว์แลนด์
ข้อความที่ 78
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ร.ต.อ.นรวีร์ อดิเรกลาภวงศ์
ข้อความที่ 77
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กุลปรียา อินตาคำ และครอบครัว
ข้อความที่ 76
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้า นายธีระวัฒน์ วรเท่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธีระวัฒน์ วรเท่า
ข้อความที่ 75
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธนเสฏฐ์ สุวรรณะพชร
ข้อความที่ 74
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พัสรา สุขดิษฐ์
ข้อความที่ 73
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้า นายธีระวัฒน์ วรเท่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธีระวัฒน์ วรเท่า
ข้อความที่ 72
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ครอบครัว พัชรนันทวัจน์
ข้อความที่ 71
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเนื่อง โตเขียว