ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 50
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย คุณธรรม ยนต์อินทร์
ข้อความที่ 49
ถวายพระพร :  ขอ พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น. ประสงค์ ควบขุนทด
ข้อความที่ 48
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัตจภณ โลหะแสงทอง และครอบครัว
ข้อความที่ 47
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสรชา พานิชพันธุ์
ข้อความที่ 46
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนไทยยิ่งยืนนานเทอดขอ้ดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายขจร นาคสวัสดิ์ และครอบครัว
ข้อความที่ 45
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนไทยยิ่งยืนนานเทอดขอ้ดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายขจร นาคสวัสดิ์ และครอบครัว
ข้อความที่ 44
ถวายพระพร :  ขอให้พระทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ฐิตาวดี โตประเสริฐ
ข้อความที่ 43
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์
ข้อความที่ 42
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อาทิตย์ ตั้งใจทำ
ข้อความที่ 41
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นิรุช โตประเสริฐ
ข้อความที่ 40
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย มิ้น ชัยวงค์ และครอบครับรถ
ข้อความที่ 39
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงเกษมสำราญ ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ครอบครัว โรว์แลนด์
ข้อความที่ 38
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ร.ต.อ.นรวีร์ อดิเรกลาภวงศ์
ข้อความที่ 37
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กุลปรียา อินตาคำ และครอบครัว
ข้อความที่ 36
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้า นายธีระวัฒน์ วรเท่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธีระวัฒน์ วรเท่า
ข้อความที่ 35
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธนเสฏฐ์ สุวรรณะพชร
ข้อความที่ 34
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พัสรา สุขดิษฐ์
ข้อความที่ 33
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้า นายธีระวัฒน์ วรเท่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธีระวัฒน์ วรเท่า
ข้อความที่ 32
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ครอบครัว พัชรนันทวัจน์
ข้อความที่ 31
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเนื่อง โตเขียว