ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  5161  ข้อความ
ข้อความที่ 1
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วรรณารัตน์ เดชฮวบ
ข้อความที่ 0
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วรรณารัตน์ เดชฮวบ
ข้อความที่ -1
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช อภินิหาร มาทำมา
ข้อความที่ -2
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย อนุพงษ์ ธรรมคุณธรรม
ข้อความที่ -3
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สิบตำรวจตรีอนุชิต ยามี พร้อมครอบครัว
ข้อความที่ -4
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวกรรณิกา บุญทศ
ข้อความที่ -5
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวกรรณิกา บุญทศ
ข้อความที่ -6
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วรวิทย์ กิจบำรุง
ข้อความที่ -7
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางเพ็ญแสง แท่งทองคำ
ข้อความที่ -8
ถวายพระพร :  ขอจงทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ภาณุวัฒน์ วัฒนะพระยา
ข้อความที่ -9
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวมาดี ขำต้นวงษ์
ข้อความที่ -10
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางผัด ยะฟู
ข้อความที่ -11
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางบุญสาย ยะชะระ
ข้อความที่ -12
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายพีระพงศ์ ยะชะระ
ข้อความที่ -13
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชนินทร์ จันทรคล
ข้อความที่ -14
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จิระวัฒน์ สาครินทร์
ข้อความที่ -15
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จิระวัฒน์ สาครินทร์
ข้อความที่ -16
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอิรชา บุญเลิศ
ข้อความที่ -17
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พิชญาภา เชี่ยวสาคร
ข้อความที่ -18
ถวายพระพร :  ขอจงทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เกษม พุทธคุณนัง