ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  5161  ข้อความ
ข้อความที่ 5121
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง
ข้อความที่ 5120
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย สะมะแอ สิทธิมนต์
ข้อความที่ 5119
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง
ข้อความที่ 5118
ถวายพระพร :  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อรุณี สอนวงค์
ข้อความที่ 5117
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย วีระชัย พลอยนุช
ข้อความที่ 5116
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.เตรียมพล อ่ำบุญ สมาชิกวงโยธวาทิตโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เตรียมพล อ่ำบุญ
ข้อความที่ 5115
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวเดือนเพ็ญ ผงชานัน
ข้อความที่ 5114
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เตรียมพล อ่ำบุญ
ข้อความที่ 5113
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวเดือนเพ็ญ ผงชานัน
ข้อความที่ 5112
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางเมตตา ผงชานัน
ข้อความที่ 5111
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสมลัด ผงชานัน
ข้อความที่ 5110
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนทรงพระเกษมสำราญมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอนันต์ เจะมะ และ ครอบครัว
ข้อความที่ 5109
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนทรงพระเกษมสำราญมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอนันต์ เจะมะ และ ครอบครัว
ข้อความที่ 5108
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายภานุรัฐ นางจุฑารัตน์ เกิดสมบูรณ์
ข้อความที่ 5107
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญสถิตเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวสิริกร พิชิตธนปัญญาและครอบครัวร้านไตพานิช
ข้อความที่ 5106
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางศศิธร วงศ์พานิช
ข้อความที่ 5105
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  มนัส เจตนา
ข้อความที่ 5104
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายกรุง คำอาษา
ข้อความที่ 5103
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวสุมาลี เซี่ยงเห็น
ข้อความที่ 5102
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวพรไพลิน พึ่งมี และครอบครัว