ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 25,670
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พ.ต.ท.วรรณชัย คงศาลา
ข้อความที่ 25,669
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.61
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวลำเพย ทรัพย์ทิม
ข้อความที่ 25,668
ถวายพระพร :  ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพร้อมกล่าวถวายพระพร “ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย.วิทวัส วรภักดี
ข้อความที่ 25,667
ถวายพระพร :  ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพร้อมกล่าวถวายพระพร “ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย.วิทวัส วรภักดี
ข้อความที่ 25,666
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พ.ต.ท.วรรณชัย คงศาลา
ข้อความที่ 25,665
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ส.ต.ต.อับดุลฮาฟิส เจะอุมา
ข้อความที่ 25,664
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อภิชญา พิมพ์ทนต์
ข้อความที่ 25,663
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพิมฤดี โอนิกะ
ข้อความที่ 25,662
ถวายพระพร :  ในวาระดิถีศุภมงคล ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว..ขอถวายพระพรชัยมงคล.ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย..ตลอดไป..ข้าพเจ้าขออาราธนาขอ บุญบารมีของพระสยามเทวาธิราช..บุญบารมีขององค์บูรพกษัตริย์ทุกๆพระอง..บารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9..จงปกปักษ์รักษาให้พระองค์ทรงพบแต่ความเกษมสำราญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีทั้งปวง..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ร.ต สมศักดิ์ หนูศรีและครอบครัว
ข้อความที่ 25,661
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวยุพิน สมัครเขตการณ์
ข้อความที่ 25,660
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ดวงฤทัย อินทร์โต
ข้อความที่ 25,659
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กัญญาลักษณ์ อมรชัยพิริยะกุล
ข้อความที่ 25,658
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพิกุล แป้นเหมือน และ ครอบครัว
ข้อความที่ 25,657
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสำอางค์ นันทพุธ
ข้อความที่ 25,656
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพัทธนันท์ - ด.ช.ปัณณวัฒน์ เรืองสกุล
ข้อความที่ 25,655
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายไพโรจน์ โสมเพชร
ข้อความที่ 25,654
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายจิติพงค์ คุณมงคล และครอบครัว
ข้อความที่ 25,653
ถวายพระพร :  ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ข้าพเจ้านางสาว​ลลิตา​ เทวะเส​พร้อมครอบบครัว
ข้อความที่ 25,652
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพิชญ์สินี พละสุข
ข้อความที่ 25,651
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ขนิษฐา โพธิ์เงิน