ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 25,670
ถวายพระพร :  กระผมขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ฑีฆายุโกโหตุมหาราชา
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายพิชัย ชินดร
ข้อความที่ 25,669
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายจักริน บุษราคำ
ข้อความที่ 25,668
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางวิลาวัลย์​ พงศ์ศรีโรจน์
ข้อความที่ 25,667
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายวิโรจน์ อัศวเสมาชัย
ข้อความที่ 25,666
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ครอบครัว ธรรมมะ
ข้อความที่ 25,665
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวนันทิชา พรตระกูลพิพัฒน์
ข้อความที่ 25,664
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอนุชิต เอนกศรี
ข้อความที่ 25,663
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางประคอง ใจบรรจง และครอบครัว
ข้อความที่ 25,662
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอนุชิต เอนกศรี
ข้อความที่ 25,661
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางกษมน. พลเดช
ข้อความที่ 25,660
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางกษมน. พลเดช
ข้อความที่ 25,659
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง
ข้อความที่ 25,658
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ร.ต.อ.สันติ พัฒนประดิษฐ์
ข้อความที่ 25,657
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายชัชวาล ปัทมะเสวี
ข้อความที่ 25,656
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจรืญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสุทธิรัตน์ พรตระกูลพิพัฒน์
ข้อความที่ 25,655
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง
ข้อความที่ 25,654
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสุภาพร กรุแก้ว
ข้อความที่ 25,653
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายชัชวาล ปัทมะเสวี
ข้อความที่ 25,652
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวณัชชาพัชร์ มาศกสิน
ข้อความที่ 25,651
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางศรีมล​ โกมลรัตน์