ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 25,650
ถวายพระพร :  ขอ พระองค์ ทรง พระ เจริญ ยิ่งยืนนานด้วย เกล้า ด้วย กระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ธิติมา งามขำ (สุวรรณคีรี)เเละครอบครัว
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธิติมา งามขำ
ข้อความที่ 25,649
ถวายพระพร :  พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระบรมมหาพระราชวัง พระราชวัง ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พระะราชชองครักษ์นายอุดมสู้เหิมพระราชวัง
ข้อความที่ 25,648
ถวายพระพร :  พระบรมมหาพระราชวัง พระราชวัง พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พระะราชชองครักษ์นายอุดมสู้เหิมพระราชวัง
ข้อความที่ 25,647
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายจิรศักดิ์ ศรีสกุล
ข้อความที่ 25,646
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายจิรศักดิ์ ศรีสกุล
ข้อความที่ 25,645
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพัชนี สงไตรรัตน์
ข้อความที่ 25,644
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จ.ส.อ.ไตรรัตน์ ชาวเกาะ
ข้อความที่ 25,643
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กหญิงภูวรัชต์ วิเศษโชค
ข้อความที่ 25,642
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กหญิงภูวรัชต์ วิเศษโชค
ข้อความที่ 25,641
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณิชนันทน์ วิเศษโชค
ข้อความที่ 25,640
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  มลิวัลย์ คำเจริญ
ข้อความที่ 25,639
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  มลิวัลย์ คำเจริญ
ข้อความที่ 25,638
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  มลิวัลย์ คำเจริญ
ข้อความที่ 25,637
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุวิรากร คำเจริญ
ข้อความที่ 25,636
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นันทกานต์ นุปิง
ข้อความที่ 25,635
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ฤทธิศักดิ์ นุปิง
ข้อความที่ 25,634
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เดช นุปิง
ข้อความที่ 25,633
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ฤทธิรงค์ นุปิง
ข้อความที่ 25,632
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางยุพิน นุปิง
ข้อความที่ 25,631
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานมัยที่สมบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ร.ต.สำราญ ชาวเกาะ และครอบครัว