ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  18136  ข้อความ
ข้อความที่ 18036
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย มงคล ขันติกุล
ข้อความที่ 18035
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ธีระยุทธ ขันติกุล
ข้อความที่ 18034
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รัชนีย์ ใครอุบล
ข้อความที่ 18033
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รัชนีย์ ใครอุบล
ข้อความที่ 18032
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รัชนีย์ ใครอุบล
ข้อความที่ 18031
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รัชนีย์ ใครอุบล
ข้อความที่ 18030
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ปรีดา ก้องเพชรมณี และ ครอบครัว
ข้อความที่ 18029
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รัชนีย์ ใครอุบล
ข้อความที่ 18028
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาตลอดกาล
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กฤตยา จิรจำเนียรกาล
ข้อความที่ 18027
ถวายพระพร :  ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส. รมณ บุญรับทรัพย์
ข้อความที่ 18026
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว รัตนา แสงใสและครอบครัว
ข้อความที่ 18025
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว รัตนา แสงใสและครอบครัว
ข้อความที่ 18024
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว รัตนา แสงใสและครอบครัว
ข้อความที่ 18023
ถวายพระพร :  ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ภราดร ประชุมฉลา
ข้อความที่ 18022
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ครอบครัวสิ่งคงสิน
ข้อความที่ 18021
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสุขสันติ์ อัควงค์
ข้อความที่ 18020
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางปวีณา อัควงค์
ข้อความที่ 18019
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.เบญญาภา เอิบอาบ
ข้อความที่ 18018
ถวายพระพร :  ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ขอพระองศ์ทรงอายุยืนนาน ทรงพระเจริญฯ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.พิชาภพ หวานทอง
ข้อความที่ 18017
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาง สุนันทา ศรีกุล