ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 25,630
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พ.ต.ท.วรรณชัย คงศาลา
ข้อความที่ 25,629
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.61
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวลำเพย ทรัพย์ทิม
ข้อความที่ 25,628
ถวายพระพร :  ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพร้อมกล่าวถวายพระพร “ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย.วิทวัส วรภักดี
ข้อความที่ 25,627
ถวายพระพร :  ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพร้อมกล่าวถวายพระพร “ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย.วิทวัส วรภักดี
ข้อความที่ 25,626
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พ.ต.ท.วรรณชัย คงศาลา
ข้อความที่ 25,625
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ส.ต.ต.อับดุลฮาฟิส เจะอุมา
ข้อความที่ 25,624
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อภิชญา พิมพ์ทนต์
ข้อความที่ 25,623
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพิมฤดี โอนิกะ
ข้อความที่ 25,622
ถวายพระพร :  ในวาระดิถีศุภมงคล ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว..ขอถวายพระพรชัยมงคล.ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย..ตลอดไป..ข้าพเจ้าขออาราธนาขอ บุญบารมีของพระสยามเทวาธิราช..บุญบารมีขององค์บูรพกษัตริย์ทุกๆพระอง..บารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9..จงปกปักษ์รักษาให้พระองค์ทรงพบแต่ความเกษมสำราญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีทั้งปวง..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ร.ต สมศักดิ์ หนูศรีและครอบครัว
ข้อความที่ 25,621
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวยุพิน สมัครเขตการณ์
ข้อความที่ 25,620
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ดวงฤทัย อินทร์โต
ข้อความที่ 25,619
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กัญญาลักษณ์ อมรชัยพิริยะกุล
ข้อความที่ 25,618
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพิกุล แป้นเหมือน และ ครอบครัว
ข้อความที่ 25,617
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสำอางค์ นันทพุธ
ข้อความที่ 25,616
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพัทธนันท์ - ด.ช.ปัณณวัฒน์ เรืองสกุล
ข้อความที่ 25,615
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายไพโรจน์ โสมเพชร
ข้อความที่ 25,614
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายจิติพงค์ คุณมงคล และครอบครัว
ข้อความที่ 25,613
ถวายพระพร :  ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ข้าพเจ้านางสาว​ลลิตา​ เทวะเส​พร้อมครอบบครัว
ข้อความที่ 25,612
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพิชญ์สินี พละสุข
ข้อความที่ 25,611
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ขนิษฐา โพธิ์เงิน