ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 25,630
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายธงชัย แช่มชื่น
ข้อความที่ 25,629
ถวายพระพร :  ขอพระองค์​ทรงพระเจริญ​
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.ไพลิน​ นุพงษ์​ไทย​
ข้อความที่ 25,628
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชัยสิทธิ์ ศิริเจริญไชย
ข้อความที่ 25,627
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชัยสิทธิ์ ศิริเจริญไชย
ข้อความที่ 25,626
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายวิศิษฐ์ เมธาสุนทรพจน์
ข้อความที่ 25,625
ถวายพระพร :  ขอพระองค์​ทรงพระเจริญ​
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวไพลิน​ นุ​พงษ์​ไทย​
ข้อความที่ 25,624
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.มีภูมิ แก้วผลึก
ข้อความที่ 25,623
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายวิศิษฐ์ เมธาสุนทรพจน์
ข้อความที่ 25,622
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ปวันรัตน์ ฟอร์มาโต
ข้อความที่ 25,621
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ปวันรัตน์ ฟอร์มาโต
ข้อความที่ 25,620
ถวายพระพร :  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายณรงค์เดช เสนาะ
ข้อความที่ 25,619
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายวิศิษฐ์ เมธาสุนทรพจน์
ข้อความที่ 25,618
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุธาภี ชัยชนะ
ข้อความที่ 25,617
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กชายสุภัลชัย เฝ้าทรัพย์
ข้อความที่ 25,616
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้านางปวันรัต์ ฟอร์มาโตและครอบครัว
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ปวันรัตน์ ฟอร์มาโต
ข้อความที่ 25,615
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กชายปัญญา โพธิสัตย์
ข้อความที่ 25,614
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.มีภูมิ แก้วผลึก
ข้อความที่ 25,613
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.มีภูมิ แก้วผลึก
ข้อความที่ 25,612
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ช.มีภูมิ แก้วผลึก
ข้อความที่ 25,611
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กชาย พงศธร สิงห์กวาง