ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 7,870
ถวายพระพร :  ขอ พระองค์ ทรง พระ เจริญ ยิ่งยืนนานด้วย เกล้า ด้วย กระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ธิติมา งามขำ (สุวรรณคีรี)เเละครอบครัว
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธิติมา งามขำ
ข้อความที่ 7,869
ถวายพระพร :  พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระบรมมหาพระราชวัง พระราชวัง ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พระะราชชองครักษ์นายอุดมสู้เหิมพระราชวัง
ข้อความที่ 7,868
ถวายพระพร :  พระบรมมหาพระราชวัง พระราชวัง พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พระะราชชองครักษ์นายอุดมสู้เหิมพระราชวัง
ข้อความที่ 7,867
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายจิรศักดิ์ ศรีสกุล
ข้อความที่ 7,866
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายจิรศักดิ์ ศรีสกุล
ข้อความที่ 7,865
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพัชนี สงไตรรัตน์
ข้อความที่ 7,864
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จ.ส.อ.ไตรรัตน์ ชาวเกาะ
ข้อความที่ 7,863
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กหญิงภูวรัชต์ วิเศษโชค
ข้อความที่ 7,862
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กหญิงภูวรัชต์ วิเศษโชค
ข้อความที่ 7,861
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณิชนันทน์ วิเศษโชค
ข้อความที่ 7,860
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  มลิวัลย์ คำเจริญ
ข้อความที่ 7,859
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  มลิวัลย์ คำเจริญ
ข้อความที่ 7,858
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  มลิวัลย์ คำเจริญ
ข้อความที่ 7,857
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุวิรากร คำเจริญ
ข้อความที่ 7,856
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นันทกานต์ นุปิง
ข้อความที่ 7,855
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ฤทธิศักดิ์ นุปิง
ข้อความที่ 7,854
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เดช นุปิง
ข้อความที่ 7,853
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ฤทธิรงค์ นุปิง
ข้อความที่ 7,852
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางยุพิน นุปิง
ข้อความที่ 7,851
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานมัยที่สมบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ร.ต.สำราญ ชาวเกาะ และครอบครัว