ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  18136  ข้อความ
ข้อความที่ 17976
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว บีนาย และครอบครัว
ข้อความที่ 17975
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสุรีย์ ศีติสารและครอบครัว
ข้อความที่ 17974
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางจุฑามาศ อินทรัศมี
ข้อความที่ 17973
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และขอให้มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวพิมพ์อัปสร วงศ์จีรภัทร
ข้อความที่ 17972
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จ.ส.ต.เจษฎา พรมีทรัพย์ และครอบครัว
ข้อความที่ 17971
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พท.สมชาย จันทรัตน์
ข้อความที่ 17970
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อภิสรา เกิดกรุง
ข้อความที่ 17969
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญยิ่งๆนานขอให้พระองค
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จันทร์จิรา.สุวรรณรัตน์
ข้อความที่ 17968
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว เรียนทิพย์ เสนวิรัช
ข้อความที่ 17967
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วราภรณ์ จินะสี
ข้อความที่ 17966
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางรัตนาวลี ไชยสาส์น
ข้อความที่ 17965
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายกิตติภณ พรมด่วน
ข้อความที่ 17964
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ( นางณัฐธยาน์ อมรเรืองพิศา)
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณัฐธยาน์ อมรเรืองพิศา
ข้อความที่ 17963
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางอุไร รัตนโรจน์
ข้อความที่ 17962
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ในนามประชาชนชาวหมู่ที่ 5 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา13180 จาก. ไพบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย. ไพบูรณ์. พึ่งทรัพย์
ข้อความที่ 17961
ถวายพระพร :  ขอพระองศ์ทรงพระเจริญ เป็นศูนย์รวมใจของมหาชนชาวไทยยิ่งยืนนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ฉัตรชัย ตันติรังสี
ข้อความที่ 17960
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเดล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ข้าพเจ้า นายสมชาย เกรียล และครอบครัว
ข้อความที่ 17959
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธรรศ ยอดวิไล
ข้อความที่ 17958
ถวายพระพร :  ขอจงทรงพระเจริญยิ้งยืนนาน ทรงพระกเษรมสำราญตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายพิจิตร ศรีสุวรรณ
ข้อความที่ 17957
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ในนามประชาชนชาวหมู่ที่ 5 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา13180 จาก. ไพบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย. ไพบูรณ์. พึ่งทรัพย์