ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  18136  ข้อความ
ข้อความที่ 56
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ศิริหทัย ไชยดีจันทร์
ข้อความที่ 55
ถวายพระพร :  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายวุฒิภัทร บุญสวัสดิวงศ์
ข้อความที่ 54
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บริษัท เอโอเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ข้อความที่ 53
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บริษัท เอโอเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ข้อความที่ 52
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวอารีความหมั่น
ข้อความที่ 51
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายธเนศ ลาภโพธิ์ทอง
ข้อความที่ 50
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธนดล นิธิไพบูลย์
ข้อความที่ 49
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กรรณิการ์ เส้งอั้น
ข้อความที่ 48
ถวายพระพร :  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว ณภัส ปานพรหม
ข้อความที่ 47
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  .
ข้อความที่ 46
ถวายพระพร :  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว ณภัส ปานพรหม
ข้อความที่ 45
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น สพป.จันทบรี เขต2
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์
ข้อความที่ 44
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุชาติ สุธาไทยารักษ์
ข้อความที่ 43
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พ.จ.อ.วิทูนชัย คำสุข
ข้อความที่ 42
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวพุฒิฤทธิ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์
ข้อความที่ 41
ถวายพระพร :  Your Majesty King Of Thailand Wishing you a very happy Birthday. God will bless you and your Nation. If I made a mistake by sending this message, I apologize. Muhammad Hanif Khan Karachi Pakistan Tel. 92-307-2173684 Email: longwharf@hotmail.com
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  Muhammad Hanif Khan
ข้อความที่ 40
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ศิวัช ผูกพานิช
ข้อความที่ 39
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รุ่งทิวา บุญเกิด
ข้อความที่ 38
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่ยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสมหมาย มาพันธุ์
ข้อความที่ 37
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วรรณพร ปิ่นฟ้า