ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  18136  ข้อความ
ข้อความที่ 36
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ศิริหทัย ไชยดีจันทร์
ข้อความที่ 35
ถวายพระพร :  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายวุฒิภัทร บุญสวัสดิวงศ์
ข้อความที่ 34
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บริษัท เอโอเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ข้อความที่ 33
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บริษัท เอโอเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ข้อความที่ 32
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวอารีความหมั่น
ข้อความที่ 31
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายธเนศ ลาภโพธิ์ทอง
ข้อความที่ 30
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธนดล นิธิไพบูลย์
ข้อความที่ 29
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กรรณิการ์ เส้งอั้น
ข้อความที่ 28
ถวายพระพร :  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว ณภัส ปานพรหม
ข้อความที่ 27
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  .
ข้อความที่ 26
ถวายพระพร :  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว ณภัส ปานพรหม
ข้อความที่ 25
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น สพป.จันทบรี เขต2
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์
ข้อความที่ 24
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุชาติ สุธาไทยารักษ์
ข้อความที่ 23
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พ.จ.อ.วิทูนชัย คำสุข
ข้อความที่ 22
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวพุฒิฤทธิ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์
ข้อความที่ 21
ถวายพระพร :  Your Majesty King Of Thailand Wishing you a very happy Birthday. God will bless you and your Nation. If I made a mistake by sending this message, I apologize. Muhammad Hanif Khan Karachi Pakistan Tel. 92-307-2173684 Email: longwharf@hotmail.com
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  Muhammad Hanif Khan
ข้อความที่ 20
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ศิวัช ผูกพานิช
ข้อความที่ 19
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รุ่งทิวา บุญเกิด
ข้อความที่ 18
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่ยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสมหมาย มาพันธุ์
ข้อความที่ 17
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วรรณพร ปิ่นฟ้า