ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  18136  ข้อความ
ข้อความที่ 16
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อยขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  phimthip kanama
ข้อความที่ 15
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ภรัญยา จิตต์ปรีชา
ข้อความที่ 14
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วรรณกร โยธะยักษะ
ข้อความที่ 13
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางคำพร ศรีสร้อย
ข้อความที่ 12
ถวายพระพร :   ขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ พระชนม์มายุยืนนาน เป็นมิ่งขัวญพสก นิกร ขอพระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อม คุ้มครองดูแล ให้อยู่เย็น เป็นสุขตราบเท่านิรันดร์กาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายศิริชัย อมฤกษ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายศิริชัย อมฤกษ์
ข้อความที่ 11
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ัพัชรา แก้วประวัติ
ข้อความที่ 10
ถวายพระพร :  ขอจงทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายจิรภัทร สุขอนันต์
ข้อความที่ 9
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาง กัญญฑิตา สังเวียนวงศ์
ข้อความที่ 8
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วรรณกร โยธะยักษะ
ข้อความที่ 7
ถวายพระพร :  ขอจงทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายจิรภัทร สุขอนันต์
ข้อความที่ 6
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วรรณกร โยธะยักษะ
ข้อความที่ 5
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ปัณณธร จิ๋วรับพร
ข้อความที่ 4
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.อัจฉรา ชุนเจริญ
ข้อความที่ 3
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณฐาภพ จิ๋วรับพร
ข้อความที่ 2
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายกัมปนาท รูปงาม
ข้อความที่ 1
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อนุพงษ์ กองทรัพย์
ข้อความที่ 0
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.อัจฉรา ชุนเจริญ
ข้อความที่ -1
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งขึ้นไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ข้าพเจ้า ละออ พรมน้อย (จอร์จ)
ข้อความที่ -2
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายภาวัช สุขอนันต์
ข้อความที่ -3
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นราวดี จิ๋วรับพร