ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  3096  ข้อความ
ข้อความที่ 3096
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ส.อ.สมชาย เชื้อเกตุ และครอบครัว
ข้อความที่ 3095
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ส.อ.สมชาย เชื้อเกตุ และครอบครัว
ข้อความที่ 3094
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยื่นนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระบารมีคุ้มครองประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายวัลลภ-นางพรพรรณ สว่างเถื่อนและครอบครัว
ข้อความที่ 3093
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  Sutthichai Thongsuksiri
ข้อความที่ 3092
ถวายพระพร :  คุ้มครองชาติ ปกครองลูกๆให้ปลอดภัย และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นิยม สี่สุวรรณ
ข้อความที่ 3091
ถวายพระพร :  คุ้มครองชาติ ปกครองลูกๆให้ปลอดภัย และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นิยม สี่สุวรรณ
ข้อความที่ 3090
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ภาชินี ชะอุ่ม
ข้อความที่ 3089
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ภาชินี ชะอุ่ม
ข้อความที่ 3088
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วุฒิชัย พิมหิน
ข้อความที่ 3087
ถวายพระพร :  ขอพระองทรงพระเจริญพระบารมีแผ่ไพศาล
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญอัญรินทร์เกยแก้ว
ข้อความที่ 3086
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชลิตาจุระยา
ข้อความที่ 3085
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญอยู่ฟ้าตลอตกาล
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชลิตาจุระยา
ข้อความที่ 3084
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อานนท์ สังข์สูงเนิน
ข้อความที่ 3083
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อานนท์ สังข์สูงเนิน
ข้อความที่ 3082
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางประนม ดวงพรม น.ส.จิตราภรณ ดวงพรม ด.ญ หนึ่งทับ เจริญคร
ข้อความที่ 3081
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสมร ดวงพรม
ข้อความที่ 3080
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ประกอบ คนเจน
ข้อความที่ 3079
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อาทร พูลศิริ
ข้อความที่ 3078
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย มนตรี เเซ่เฮ้ง
ข้อความที่ 3077
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรตลอตกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาง สมนึก แซ่เฮ้ง