ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  5161  ข้อความ
ข้อความที่ 5161
ถวายพระพร :  ชอพระองค์ทรงพระเจริญ ธ สถิตเป็นมิ่งขวัญปวงชน ชาวไทย
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกกลางหนองแตะแหละ
ข้อความที่ 5160
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางรำไพ ป้องศรี
ข้อความที่ 5159
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจิญ ธ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชน ชาวไทย
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายโยธิน สำอางเนตร
ข้อความที่ 5158
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสถิตย์ เวฬุวนารักษ์
ข้อความที่ 5157
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเพชร์ ป้องศรี
ข้อความที่ 5156
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางกันยา อักษรทอง
ข้อความที่ 5155
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสุริยทัพพ์ กาญจน์วรสกุล
ข้อความที่ 5154
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ธ สถิตเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสุริยทัพพ์ กาญจน์วรสกุล
ข้อความที่ 5153
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวกลีบมาลัย
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอภิรัตน์ กลีบมาลัย
ข้อความที่ 5152
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงมีพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.ปวริศา กิตติทนงวัตร
ข้อความที่ 5151
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวภัทราพร บุญเหลือ
ข้อความที่ 5150
ถวายพระพร :  ขอจงทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสุพัตรา สมสนุก
ข้อความที่ 5149
ถวายพระพร :  ทรงพระเจิรญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  joy_jihyun
ข้อความที่ 5148
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ศุภกิจและพรรณมาศ,แดลลัส,เท็กซัส,อเมริกา
ข้อความที่ 5147
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาธนี เจริญจิระภักดี
ข้อความที่ 5146
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพัชรี ชอบงาม
ข้อความที่ 5145
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพัชรี ชอบงาม
ข้อความที่ 5144
ถวายพระพร :  ขอจงทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วรวิทย์ คล้ายรัศมี
ข้อความที่ 5143
ถวายพระพร :  ขอใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระเกษมสําราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และทรงเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้า แก่เหล่าพสกนิกรชาวไทย ชั่วกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวจำเรียง บุญดี
ข้อความที่ 5142
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวรัสรินทร์ ปิ่นหอม