ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  3129  ข้อความ
ข้อความที่ 3129
ถวายพระพร :  ขอพระอค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวทรรศนีย์ เรืองศรี
ข้อความที่ 3128
ถวายพระพร :  ขอพระอค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวทรรศนีย์ เรืองศรี
ข้อความที่ 3127
ถวายพระพร :  ขอพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ศุภกิจและพรรมาศ,แดลลัส,เท็กซัส,อเมริกา
ข้อความที่ 3126
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวพิชญ์สินี สุรินธรรม
ข้อความที่ 3125
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวพิชญ์สินี สุรินธรรม
ข้อความที่ 3124
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางติ๋ว เกียกขุนทด
ข้อความที่ 3123
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายแฮ เกียกขุนทด
ข้อความที่ 3122
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางคำเพียร มนขุนทด
ข้อความที่ 3121
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กหญิงธันย์ชนก เกิดขุนทด
ข้อความที่ 3120
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กชายมหัคพรรณ เกิดขุนทด
ข้อความที่ 3119
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายทศพล คัมภิรานนท์
ข้อความที่ 3118
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเหล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาววิไลพร มนขุนทด
ข้อความที่ 3117
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายชาตรี ศิริปัญจนะ บุตร - ธิดา
ข้อความที่ 3116
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ศุภกิจและพรรณมาศ วรรณรัตน์,แดลลัส,เท็กซัส,อเมริกา
ข้อความที่ 3115
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสิริชัย วัชรีนันท์ และครอบครัว
ข้อความที่ 3114
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กาญจน์แก้ว ยังภาย
ข้อความที่ 3113
ถวายพระพร :   ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย วุฒนันท์ เพ็ชรผึ้ง
ข้อความที่ 3112
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย มานะ เพ็ชรผึ้ง
ข้อความที่ 3111
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ประพันธ์ เบ้าท องหล่อ
ข้อความที่ 3110
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายธนากร ศิริตาหนึง