ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  2766  ข้อความ
ข้อความที่ 2766
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน บารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองประเทศชาตให้เจริญรุ่งเรือง สืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จงรักษ์ ยาสุข
ข้อความที่ 2765
ถวายพระพร :  Long Live The King!!!
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  Alec Wong
ข้อความที่ 2764
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ ร10
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ทินกรณ์ บัวบก
ข้อความที่ 2763
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ภัทรินทร์ น้ิยเจริญ
ข้อความที่ 2762
ถวายพระพร :  Long Live The King
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  Sineenart Ya-in
ข้อความที่ 2761
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งๆขึ้นไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส นภาพร สุวรรณพล
ข้อความที่ 2760
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของเราชาวไทยทุกคน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางรัดณา แสนรัมย์
ข้อความที่ 2759
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของเราชาวไทยทุกคน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางรัดณา แสนรัมย์
ข้อความที่ 2758
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวจันจีรา จันทร์สุวรรณ์
ข้อความที่ 2757
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวจันจีรา จันทร์สุวรรณ์
ข้อความที่ 2756
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายมนตรี ท้าวไทยชนะ
ข้อความที่ 2755
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย เอกทัศ ศรีโพธิ์ทอง
ข้อความที่ 2754
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริึึญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสอางค์ สงวนไว้
ข้อความที่ 2753
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางชมภูนุช นานาพร
ข้อความที่ 2752
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เบญจมาศ
ข้อความที่ 2751
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุพิชชา เกษมณี
ข้อความที่ 2750
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มายุยิ่งยื่นนาน ทรงพระเจริญ ๆๆ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายธวัชชัย ปิ่นวิเศษ และครอบครัว
ข้อความที่ 2749
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มายุยิ่งยื่นนาน ทรงพระเจริญ ๆๆ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายธวัชชัย ปิ่นวิเศษ และครอบครัว
ข้อความที่ 2748
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางประจวบพร ถัวทอง
ข้อความที่ 2747
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางวงศ์ศิริ หมอนอิง