(ดูเต็มจอ คลิ๊กขวาแล้วเลือก Zoom > Full screen)
สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด "๙ คำพ่อสอน"
         จะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการ ดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพ หลากสถานะ ทั้งชาวนา ชาวไร่ ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักธุรกิจ ตลอดจนผู้พิการ ซึ่งได้น้อมนำพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จุดประกายความคิด ความหวัง และความมุ่งมั่นตั้งใจในการใช้ชีวิต การเรียนและการทำงาน

         เน้นการเล่าเรื่องผ่านภาพของความเป็นจริง ที่เรียบง่ายและ งดงามตามแนวพระราชดำรัส ของผู้ที่ได้น้อมนำมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวและปรับใช้กับชีวิต และการงานของตนจนประสบความสุขและความสำเร็จ ก่อประโยชน์ให้ทั้งแก่ตนเองและสังคม ควรค่าแก่การที่จะเผยแพร่และนำไปเป็นแบบอย่าง เนื้อหาสาระที่นำเสนอจะเป็นเรื่องจริง ในแง่มุมหนึ่งของชีวิตคนกลุ่มหนึ่ง

         ซึ่งเกิดขึ้นและได้รับแรงบันดาลใจ จากกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุมมองที่น่าสนใจในการตีความ ที่แต่ละคนน้อมรับไว้ในจิตใจและนำไปปฏิบัติจริง นำมาซึ่งประโยชน์ทั้งทางกายและทางใจ สร้างความซาบซึ้ง และปลื้มปิติยินดีแก่ผู้ที่ได้สดับฟัง และชมสารคดีเทิดพระเกียรติชุดนี้

 
1. คนเราจะต้องรับ และ จะต้องให้ : สุชน วัฒนพงษ์วานิช ผู้อำนวยการยาสูบ ผู้ต้องการเผยแพร่คำสอนของในหลวงสู่ประชาชน
11. ความพอดี : วิวัฒน์ ศัลยกำธร ชาวนา ผู้ตามรอยพระราชดำริ
2. ความเพียร : ประยูร คำชัย ผู้จุดแสงสว่างทางปัญญา และ ชีวิตให้เด็กนักเรียน บ้านแม่โต๋
12. ความซื่อสัตย์ : สมพร พร่ำเพียร แท็กซี่ผู้ซื่อสัตย์ ที่คืนเงินแสนกลับสู่เจ้าของ
3. การเอาชนะใจตน : ศุภชัย โกยทรัพย์ นักกีฬาวีลแชร์ ผู้เคยคิดฆ่าตัวตาย แต่มาฮึดสู้ชีวิตจนติดทีมชาติ
13. คนเราจะต้องรับ และ จะต้องให้ : อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ ผู้ตั้งกองทุนช่วยเด็ก ผู้แบ่งปันความสุขให้กับเด็กประถมผู้ยากไร้
4. พูดจริงทำจริง : นายสัตวแพทย์ อลงกรณ์ มหรรณพ พ่อพระของช้าง
14. พูดจริง ทำจริง : อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของในหลวง พร้อมเล่าถึงโครงการ ที่มอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ
5. คนเราจะต้องรับ และ จะต้องให้ : ภานุพงศ์ ลาภเสถียร อดีตเด็กนักเรียน จิตรลดา ที่มาเป็น อาสาสมัครกู้ชีพ ออกรักษาพยาบาล บนหลังจักรยาน โดยไม่หวังผลประโยชน์
15. ความเพียร : 13 ปีกับอาชีพกวาดถนนของ สมจิตต์ แซ่เตีย ซึ่งไม่เคยคิดจะหยุดทำงานที่หลายคนมองว่า เป็นอาชีพต่ำต้อย
6. ความรู้ตน: วิบูลย์ เข็มเฉลิม ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม
16. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ : นายแพทย์ วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้สวมหมวกกันน็อคให้สังคมไทย
7. ความพอดี : จิ้ง ธนาภูมิพันธ์ ชาวม้ง ผู้ปรับชีวิตเข้ากับความทันสมัย แต่ รู้ว่ามากน้อยเท่าไร ถึงจะพอดีกับตัวเอง
17. หนังสือเป็นออมสิน : วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บก. นิตยสาร A DAY กับแนวคิดการสะสมประสบการณ์ จากการอ่านหนังสือ
8. คนเราจะต้องรับ และ จะต้องให้ : ดาบตำรวจ วิชัย สุริยุทธ์ ผู้ปลูกต้นไม้กว่า 18 ปี สองล้านต้น
18. ความซื่อสัตย์ : พงศา ชูแนม ผู้พิทักษ์สายน้ำ และ สร้างแนวคิดปลูกต้นไม้ในใจคน เพื่อให้เกิดความรักป่าในชุมชน
9. ความรู้ตน : ใจดี ศรีลาเลิศ ผู้ไม่เคยมองว่า อาชีพชาวนา นั้นต่ำต้อยเลย
19. การเอาชนะใจตน : นาวิน เยาวพลกุล (นาวินต้าร์) นักเรียนทุนมหิดล
10. พูดจริง ทำจริง : วิวัฒน์ ศัลยกำธร ข้าราชการ ผู้ผันชีวิตมาเป็นชาวนา
20. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ : ประยงค์ รณรงค์ ปราชญ์ชาวบ้านรางวัลแมกไซไซหากต้องการบอกต่อเพื่อนให้เข้ามาชม หน้าเว็บเพจนี้ ท่านสามารถ เชิญชวนไปยังอีเมล์ของเขา
ได้โดยกรอกแบบฟอร์ม ด้านล่างน
ี้
ชื่อของคุณ
อีเมล์ของคุณ
อีเมล์ของเพื่อนคุณ
ข้อความที่ฝาก
 
Copyright (c) 2004 MThA! .com All rights reserved.
Contact | Jobs | Disclaimer | Privacy | Advertisement |
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0127114707040